Policy Team B.R.A.

Team B.R.A. skall ständigt sträva efter att hitta nya
utmaningar och uppfylla högre krav samt aktivt arbeta för att
alltid vara med i toppen.

B.R.A. skall vara ett öppet och målinriktat team med ett
öppet sinne för nya ideér samt gärna hjälpa andra. Ordet
Teamwork skall vara en nyckelroll i organisationen.

Vi skall med goda resultat och ett aktivt arbete på ett
professionellt och bra vis presentera våra sponsorer.

Team B.R.A. skall på ett systematiskt vis värna om en för
miljön hållbar utveckling, vi skall även hushålla med resurser.


Policy Team B.R.A.

Team B.R.A. shall continuously be working to find new
challenges and live up to higher expectations and also stay on
top off the challenge.
B.R.A. shall be an open and purposefulness team with an
open mind for new ideas and also being helpful to others. The
word Teamwork shall be a keyword in the organization.

We shall with good results and active work present our
sponsors in a professional way.

Team B.R.A. shall in a systematic way care for the
environmental and a long lasting development. We shall also
household for the resources in the world.