Välkommen till Formel Vee Sveriges
! Nyhetssida ! Nyhetssida !

Här presenteras kommande händelser och information rörande Formel Vee.
Har ni någon information som kan vara intressant för övriga medlemmar i Formel Vee? vi vill gärna veta allt som händer. Bilar som byter ägare, nya medlemmar ja allt. Klicka då på följande länk och skriv ett mail så läggs informationen in så snart som möjligt.
Skicka info?2003-06-02

Nya medlemmar

Vi kan till detta år välkomna ytterligare tre nya förare.
- Roger Johansson från Björklinge med en RPB av 70 års modell
- Anderz Johansson från Bredaryd med en Hansen.
- Christian Sörensen från Norge med min gamla BmVee av 70 års modell.

Kul med nya medlemmar och underbart att se att våra kära grannar från väster även de börjar få upp ögonen för vad vi håller på med. Har vi tur kanske flera följer i Christians spår och ni är alla hjärtligt välkomna.

MVH
Micke

2003-06-02

Klassindelning av Formel Vee

För att förtydliga de olika klassindelningarna i Formel Vee har beslut tagits att bokstäver enligt nedan skall fästas på bilarna i varje klass:

Klass A:
Omfattar bilar med 1200cc motor. Tävlar i RHK,s formel äldre klass.

Klass B:
Omfattar bilar med ledbultsframvagn och 1300cc motor. Tävlar i RHK,s formel äldre klass.

Klass C:
Omfattar bilar med ledbultsframvagn och 1300cc motor. Tävlar i RHK,s formel äldre klass.

Klass D:
Omfattar bilar med dubbla förgasare enligt reglemente från och med 1973. Tävlar i RHK,s formel ny klass.

Klass E:
Omfattar bilar med VW 1600cc luftkyld boxermotor eller VW Golf 1600cc vattenkyld motor. Tävlar i RHK,s formel ny klass.

2003-06-02

Protokoll från Årsmöte Formel Vee Klubben 2003-04-25.


1. Ordförande Lars-G Ljungman förklarade mötet öppnat.
2. Mötet godkändes av samtliga deltagare som behörigen utlyst.
3. Sittande Lars-G Ljungman & Mikael J valdes till ordförande & sekr. för mötet
4. Ulf Peterson & Lars-G Johansson valdes till justeringsmän för mötet.
5. Dagordning fastställdes.
6. Ann-Marie T redovisade via utskick ekonomisk rapport för 2002.
Lämnades till handlingarna utan kommentar. 1 Sponsor försvinner för 2003 på 3107 sek.
7. Medlemsavgift behålls enligt 2002. Dvs. 100 sek för icke aktiva & 200 sek för aktiva medlemmar. Extra avgift kan komma att tas ut om så skulle behövas under 2003 för att täcka kostnader.
8. Verksamhetsberättelse bifogas protokoll. Ngt färre starter 2003. fler bilar i äldre klassen.
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2002.
10. Val av styrelsemedlemmar. Lars Jonsson valdes till ordförande för 2 år. Sven-Åke Svensson valdes till Vice Ordförande på 2 år.
11. Val av klasspappa: Beslut togs att klasspappa skall väljas på 2 år i fortsättningen. Kalle & Conny sitter kvar 2 år till.
12. Val av valberedning: Lars-Gunnar Johansson & Anders Johansson valdes till ny valberedning för 2003.
13. Inga motioner inkomna.
14. Nya matrikeln: Kostnad 42 sek/st. Initialt högre kost. Matrikel skall ingå i medlemsavgiften. Klubben betalar tryckning. Begränsning av utgåva i möjligaste mån.
15. Nick memorial. Pengar skall användas till enkel träff med mat vid banan så långt pengar räcker. När pengar slut betalar varje person som deltar på trivselkväll 25 sek/person.
16. Priser vid tävling: 3 priser/klass i nya & gamla klassen Formel Vee. Tar bort priser för Dubbelförgasare & Super Vee. Lars Jonsson tar på sig att ordna priser istället för Ann-Mari T. Priser vid säsongsavslut tas bort för Formel Vee men ligger kvar för Dubbelförgasare & Super Vee (därför att de ej får vid tävling). Poängberäkning skall vara rena tävlingspoäng.
17. Övriga frågor:
· Höjning 50% på startavgift beror på ökade kostnader för RHK.
· Bälten ska alltid vara märkta med FIA på varje bältesdel fr.o.m. 2004.
· Batteri kommer att kontrolleras så att både + & - sida är skyddad mot kortslutning.
· Klassindelning har ändrats enligt utskick i matrikel. Klistermärke med klass skall placeras på samtliga bilar. Alla skall själva ombesörja att klistermärke placeras på bil.
· Förtydligande av reglemente är som tidigare fast mera förenklad.
· Över 40 klasser vid varje tävlingstillfälle gör att visa felaktigheter kan förekomma.
· Sista helgen i juni stor tävling A1-ring
· Zantwordt 29-30 augusti. Stor och trevlig tävling. Önskemål om många svenska förare från Ljungman. Historisk tävling.
· Samtliga tackar Ulf Peterson ännu en gång för ett suveränt arrangemang även i År.
Mötet avslutat. Justerare Ulf Peterson: Justerare Lars-G Johansson: Ordförande Lars-G Ljungman: Sekreterare: Mikael Johansson:

2003-01-10

Hej!
http://www.monoposto.nl/HMR/kalender.htm finns en preliminär kalender för 2003 för den holländska serien det ser ut att passa väldigt bra med den RHK's serie för den som vill åka utomlands.
SPA hade varit trevligt. Zolder brukar vara ett trevligt arrangemang. Startavgiften brukar vara mellan 250 & 400euro beroende på bana. Det brukar blir fullt ganska fort så anmäl er min 3 månader i förväg.

Tyskarnas http://www.cffc.de och fransmännen http://clubkent.free.fr kalendrar verkar ej klara ännu. År 2002 så åkte tyskarna på SPA och Zolder samtidigt som holländarna.

MVH
Henrik

Tävlingskalender Holländska serien

Monoposto Holland:
12 april Zandvoort (HARC) Vrijrijden
3 mei Zandvoort (HARC) Vrijrijden
16-18 mei Spa Francorchamps races
30 mei Zandvoort (HARC) Vrijrijden
30 mei-1 juni Zandvoort Historic Zandvoort Trophy race
20-22 juni European Hist. Grand-Prix Zolder race
11 juli Zandvoort (HARC) Vrijrijden
11-12 juli Zandvoort race
16-17 aug Gilze - Rijen Wheels & Wings demonstrations
29 aug Zandvoort (HARC) Vrijrijden
29-30 aug Zandvoort race
13-14 sept Colmar-Berg Goodyear Circuit races
26-28 sept Zandvoort British Race Festival race
17 okt Zandvoort (HARC) Vrijrijden
? Croix en Ternois Vrijrijden
? Nürburgring race
? Assen race

Tävlingskalender RHK-serien

RHK:
10 April Träning Anderstorp (se nyhet nedan
10-11 Maj Mantorp
14-15 Maj Kinekulle
14-15 Juni Gelleråsen 7-8juni?
11-13 Juli Knutstorp
2-3 Aug Falkenberg
23-24 Aug Mantorp


2003-01-10

Formelbilsåkare!


Den 10 april 2003 har Micke Juhlin hyrt Scandinavian Raceway för en formelbilsdag.
Är du intresserad av att delta - ring Micke på telefon 0706-96 03 00.
Micke påtalar att ni måste tänka på ljudnivån. Bilar som bullrar mer än 98 db göre sig icke besvär.
2002-12-12 12:27:00 / Östen Carlsson


2003-01-02

ÅRSMÖTE UPPSKJUTET!!!!
God fortsättning!
Årsmötet den 11:e januari är Uppskjutet och beräknas istället att hållas i Anderstorp under April månad. Vi återkommer inom kort med mera exakt tid och plats.

Detta medför att även körning kan bli aktuellt och vi vill därför be er alla att kontrollera bilens ljudnivå som skall håller sig under 100 dB.

Dagordning kvarstår tillsvidare enligt tidigare utskick.

Uppgifter till katalog:

Vid förra utskicket medföljde 2 st. blanketter som skall fyllas i och snarast möjligt återsändas till Kalle på följande adress:
Karl-Göran Ljungberg
Jonstorpsv. 104
260 35 Ödåkra

Släckare:

Sist vill vi göra er alla uppmärksamma på att er släckare måste vara besiktigad under de senaste 3 åren.

Väl mött i April med ännu en underbar säsong framför oss.
2003-01-02
Styrelsen


2003-01-01

FORMELBILSDAG!


Följande information hittades på Hyllinges MS Hemsida och vi tog oss friheten att även lägga ut informationen hos oss.

Formelbilsåkare!


Den 10 april 2003 har Micke Juhlin hyrt Scandinavian Raceway för en formelbilsdag.
Är du intresserad av att delta - ring Micke på telefon 0706-96 03 00.
Micke påtalar att ni måste tänka på ljudnivån. Bilar som bullrar mer än 98 db göre sig icke besvär.
2002-12-12 12:27:00 / Östen Carlsson


2003-01-01

HÖR UPP!!! HÖR UPP!!!
Kalle Efterlyser kompletterande uppgifter till katalogen.
Vid kallelse till årsmöte skickades det med två blanketter som skall fyllas i och returneras till Kalle omgående.

Det är mycket viktigt att denna information skickas till Kalle omgående så att katalog hinner tryckas i tid för säsongen 2003. Förslagsvis tas blanketter med till årsmöte.
Är det några frågor kring uppgifterna besvaras de bäst av Kalle på:
mailto:kglj@telia.com


2002-11-27

Årsmöte


Årsmötet kommer att hållas den 11 januari 2003 hos Ulf Peterson i Tånnö.
Vi börjar klockan 11 och beräknas hålla på till 14.

Dagordning

1. Verksamhetsberättelse för 2002.
2. Ekonomisk rapport för 2002.
3. Ansvarsfrihet för styrelsen för 2002.
4. Val av ny ordförande.
5. Val av vice ordförande.
6. Medlemsavgift för 2003.
7. Rapport från RHK:s arbetsmöte. Anmälningsavgifter, plaketter, bestraffning vid incidenter på banan, ny ordförande, egna banfunktionärer.
8. Connys hörna: alla tekniska frågor. Gärna frågorna några dagar före mötet. Vissa frågor kan behöva förberedelstid.
Kontroll av störtbågar, uniballs i störtbågar, brandsläckare, avtagbar ratt.

Och så lite julpyssel:
Följande skall uppfyllas av störtbågen. A load equivalent to 50kN laterally, 60kN longitudinally in a rearward direction an 90kN vertically, must be applied to the top of the structure through a rigid flat pad which is 200mm in diameter and perpendicular to the loading axis.
9. Övrigt.
10. Avslutning.
Mat kommer som alltid Ulf att fixa. De som vill ha mat måste föranmäla detta till Ulf på:
Tele dagtid: 0371-189 05
Hemtele: 0370-210 46
Fax: 0371-898 05
Mail: ulf.peterson@regson.se


Med tillönskan om god jul och gott nytt år. Styrelsen
2002-11-21


2002-11-18

Formel Vee Möte


Preliminärt har tid för Formel Vee möte lagts till den 11:e Januari 2003
Mötet kommer då att hållas i Tånnö hos vår nuvarande Vice Ordförande Ulf Peterson
Tiden har föreslagits till 11:00 - 14:00. Men både datum och klockslag är öppet för tillfället.
En viktig punkt som kommer att tas upp på mötet är Ordförande och Vice Ordförande.
Lars-Gunnar "Vegas" Johansson som sitter med i valberedningen mottager gärna förslag på namn och frivilliga personer för posterna sökes. Dessa skickas då per följande mail
Lars Vegas

MVH
Mikael Johansson2002-11-18

Bilder på hemsidan


Bilder från 2002 har för enkelhetens skull nu flyttats till egen flik på startsidan
Detta innebär att ni från dags datum kommer direkt till bilder genom att klicka knappen med just namnet "Bilder" direkt från startsidan.2002-11-18

Utställning


Nu kan ni se bilder från Lars "Vegas" Johanssons utställning av sin bil utanför Dentalmässan i Göteborg
Intresset var stort och frågorna till "brudarna" som stod ciceron vid bilen var undrande om vad det var för mässa. Besvikelsen var stor då svaret från Tjejen löd "Tandläkarmässa".
Och visst kan vi väl förstå de grabbar som vill se bilar och får veta att vår kära tandläkare är mässledare istället
Länk till bilder


2002-10-31

Viktig påminnelse!!
Vi vill härmed påminna alla medlemmar om deadlinen den 3:e November för anmälan till Höstefesten hos Axel.
Det är av största vikt att anmälan inkommer i tid.
Tveka inte! Klicka på följande länk axel.madsen@ebox.tninet.se eller slå en signal till Axel på tele: 0390-103 67.

Varmt välkomna!


2002-10-13

Höstfest i Gränna 9:e November

Den obligatoriska höstfesten, som i år arrangeras av vinnaren i nya klassen Axel Madsen, kommer att hållas i Gränna den 9 november.
Middag på Gyllene Uttern kommer att kosta 215:- kr och består av förrätt, varmrätt och kaffe.
Övernattningmöjligheter finns antingen på Gyllene Uttern tel. 0390-108 00 för c:a 1000:- kr per dubbelrum och natt, eller på vandrarhem tel. 0390-107 06 för 150:- kr per person. Det finns både 2 och 4 personers rum. Om fler än åtta personer är intresserade av att bo på Grännagården för 750:- kr per dubbelrum kan de öppna för oss.
Intresseanmälan till Axel snarast.
Buss kommer att köra till och från Gyllene Uttern. Detta är årets sista sammankomst, och sista tillfället att bortförklara avkörningar, påkörningar och missade vinster. Likaledes att triumfera över alla framgångar, små som stora. Klassvinnarna förväntas bära sina medaljer om halsen. För att det också skall vara formel ve historia, har Axel förmått Willy Dolling att komma och prata om sina bilar och de första formel ve åren. Eventuellt kommer också vår sponsor Leif Norberg att närvara.

Anmälan senast 02-11-03 till: Axel Madsen
Tele. hem 0390-103 67
Fax. arb.0390-415 42
Fax hem 0390-569 49
epost:axel.madsen@ebox.tninet.se
Eller till Ann-Marie på Tele. 0322-622 109

Vi träffas hos Axel den 9:e november klockan 15:00 för ett klubbmöte med följande punkter:
1. Diskussion om den gångna säsongen.
2. Fastläggande av formel ve klubbens policy inför RHK:s årsmöte.
3. Övrigt.

MVH
Styrelsen Formel Vee

2002-09-24

Höstfest i Gränna 9:e November

Så var det då dags för den årliga höstfesten Som även i år utspelar sig hos Axel Madsen i Gränna.
Datum för festen är satt till den 9:e November. Vi återkommer senare med mer specifik information gällande tider mm.
Förra året medförde ett ganska stort antal medverkande och vi hoppas på ännu flera till årets fest.
Så boka redan nu in den 9:e November i era kalendrar och skriv "Formel Vee party i Gränna".
Samtliga medlemmar i Formel Vee Sverige är välkommna.
MVH
Mikael Johansson

2002-09-13

Så Hälsar Formel Vee ännu en ny medlem välkommen till vår klubb. Denna gång är det Nils-Åke Gustafsson som hälsas varmt välkommen till Klubben.
Nils-Åke Gustafsson kommer att köra en Hansen MK2 och klassas därmed in i nya klassen. Bilen har tidigare ägts av Lundvall och Ljungman.
Varmt välkommen Nils-Åke Gustafsson önskar hela klubben.

2002-09-05

Slutligen.....
Säsong 2002 är över. I alla fall i Sverige
Formel Vee klassen i RHK:s tävlingar är fortfarande den största, även om en viss minskning kan märkas.
I år har det varit jämna och spännande race.
I nya klassen vann Axel cupen igen. Vilken gång i ordningen var det?
I äldre klassen såg vi en ny segrare i cuperna, nämligen Lars Jonsson.
Dubbelförgasarklassen har tyvärr i år inte mönstrat så många deltagare. Vann gjorde Per-Martin Ahlsröd. Den dåliga uppslutningen i klassen har aktualiserat frågan om inte dessa bilar skall tävla i Formel äldre istället för Formel ny. Både styrelsen i Formel Vee Sverige och vår klasspappa Kalle Ljungberg skall uppvakta RHK för att om möjligt få en ändring till stånd inför nästa säsong.
De som tävlar utomlands har fortfarande några tävlingar att se fram emot.
- 21-22 September, kan vi köra i Luxenburg.
- 3-6 Oktober, går Eifel Klassik på Nürburg Ring.
- 3-6 Oktober, går det även en tävling på Zandvoort i Holland.
- 1 November, går 750-Meilen på Nürburg Ring.
Till samtliga dessa tävlingar har jag anmälningsblanketter. Känner någon för att prova på en utlandstävling, tveka inte. Det är mycket fina tävlingar på mycket bra banor. Ring 040-457 560 så skickar jag blanketter.

Höstfest!
Vår höstfest blir i November i Gränna. Närmare detaljer kommer senare.

Höllviken 020905.
Lars-G Ljungman.

2002-09-05

Ägarbyte
Gert Benkes Beach Car har i dagarna bytt husse
Det är Sven-Åke "Billeberga" Svensson som numera skall dressera denna bil.
Skall vi glädjas över ännu en medlem? eller är det Billeberga som tänker sadla om för att utmana Lars Jonsson i äldre klassen. Den frågan lär nog inom kort besvaras skulle jag tro.

2002-08-26

Välkommen Lars Tillback!
Glädjande nog kan Formel Vee Sverige önska ytteligare en medlem välkommen till klubben.
Det är Lars Tillback som räknar med att ansluta sig det glada gänget från och med 2003.
Varmt Välkommen Lars.

2002-08-08

SISTA CHANSEN!

Så var det dags för årets sista race som i år körs på Mantorp Park den 30:e Augusti till den 1:a September.
Vi samlas på fredag kvällen efter den fria körningen, för ett klubbmöte med mycket prat och lite tilltugg som Ann-Marie fixar till oss.

Efter fredagens uppvärmning, så kör vi på lördagen RHK cupens sista race, som blir tidsträning för söndagens långlopp. I lördagsracet utgår normala poäng. På söndagen blir det ett race på ca 20 varv på långa banan, så det gäller att spara både bil och bensin för att komma i mål.
De som klarar detta får en rejäl utdelning i form av dubbla placeringspoäng.
Efter racet blir det prisutdelning både för söndagens race och för hela cupen. RHK försöker ge alla en körtid på 120 min denna helg, så kom och visa att det är så här vi vill ha det.

hälsningar

styrelsen

02-08-08
Karl G Ljungberg